Flying Rose
- Regulamin konkursu -

Regulamin konkursu

„Wygraj 300 zł zniżki na nasz Aerial Camp 2023”

§1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest AERIAL CONCEPT BARTŁOMIEJ ZARĘBSKI (NIP:7262495696, REGON:387641348, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź tel. 518953027), zwany dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród jest: AERIAL CONCEPT BARTŁOMIEJ ZARĘBSKI (NIP:7262495696, REGON:387641348, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź tel. 518953027), zwany dalej Fundatorem.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.
 4. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz stronie https://flyingrose.pl/regulamin-konkursu
 6. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Nagrody - vouchery zniżkowe na udział w letnim obozie o wartości o łącznej wartości 500 zł

§2 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.04.2023 r. o godzinie 19:00.
 2. Konkurs kończy się w dniu 16.04.2023 r. o godzinie 19:00.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Zadanie konkursowe brzmi:

Wygraj zniżkę na nasz Aerial Camp 2023

📸 Jeśli chcesz, otrzymać zniżkę na nasz letni Aerial Camp 2023, weź udział w naszym konkursie!

💥 𝗭𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘂:

Konkurs ma 3 etapy:

 1. Polub fanpage Aerial Camp
 2. Udostępnij post konkursowy publicznie na swojej tablicy
 3. Napisz w komentarzu dlaczego to właśnie Ty masz zgarnąć zniżkę na Aerial Camp 2023

💥 𝗡𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘆:

Kierując się Waszymi argumentami wybierzemy 3 zwycięzców

Nagrody:

1 miejsca - 300 zł zniżki

2 miejsce - 150 zł zniżki

3 miejsce - 50 zł zniżki

W konkursie mogą wziąć udział także osoby już zapisane, kwota zostanie odjęta od pozostałej do zapłaty.

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posiada profil na portalu Facebook lub Instagram, który ukończył 18 lat lub nie ukończył ukończył 18 lat lecz posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody konkursowej w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 2. Organizator powołuje 4-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”), która dokonuje oceny Prac Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 3. Komisja nagrodzi 3 laureatów, którzy spełnią wszystkie warunki konkursu i w ocenie komisji opublikują najlepszy wpis.

 

§3 Nagrody

 1. Uczestnik, który opublikował Pracę Konkursową zasługującą, zgodnie z oceną Komisji Konkursowej, na nagrodę główną zwany jest dalej „Laureatem”. Komisja nagrodzi 3 laureatów, którzy będą uprawnieni do odbioru nagrody.
 2. Nagrody wygrane w Konkursie zostaną rozesłane drogą mailową.
 3. Wyniki Konkursu ujawnione zostaną 18.04.2023 roku ok godziny 12:00. Wyniki zostaną przekazane poprzez osobny post na fanpage firmy Flying Rose Sport.
 4. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz.
 5. Komentarze i konkursowe muszą być wyłącznie własnego autorstwa Uczestników Konkursu.
 6. Zabrania się zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach i komentarzach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub też naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, czy treści powszechnie uznawanych za wulgarne, czy obraźliwe.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafik, fotografii czy linków naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
 8. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu Facebook, którzy ukończyli 18 lat lub nie ukończyli 18 lat, ale posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody konkursowej reprezentować ich będzie rodzic lub opiekun.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: FLYING ROSE NATALIA ZARĘBSKA (NIP:7272818250, REGON:368088395, ul. Morgowa 1a, 91-223 Łódź tel. 883953027(„Administrator”), która przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji konkursu pod nazwą Zostań gwiazda kalendarza. Dane osobowe w zakresie podanym w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia. Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej na poszczególny cel.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Laureata.
 3. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (rozpowszechnianie) przez Organizatora i Administratora jego (I) imienia i (II) nazwiska – jeśli używa takiego w profilu na portalu Facebook. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu firmy Flying Rose Sport na Facebooku.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie władz, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz ze względu na miejsce Konkursu warunku regulaminu internetowego portalu Facebook oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na profilu Facebook.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium