Flying Rose
- Regulamin -

Korzystanie z serwisu sklepu www.flyingrose.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy działający pod adresem www.flyingrose.pl jest własnością firmy FR SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 9472006581, KRS: 0000942717, ul. Morgowa 1a/328, 91-223 Łódź tel. 883953027

Określenia używane w dalszej części Regulaminu:

Sklep internetowy - sklep działający pod adresem www.flyingrose.pl, oferujący towary za pośrednictwem sieci Internet.

Czas realizacji - czas, jaki sklep internetowy wyznacza na skompletowanie zamówienia i przekazanie go do wysyłki.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny podmiot pośredniczący w płatności przy użyciu przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub karty płatniczej.

Kurier - zewnętrzny podmiot realizujący dostawę zakupionych towarów na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. Kuriera może wybrać Klient w toku składania zamówienia.

Siedziba sklepu - miejsce przygotowywania zamówień złożonych przez Klientów.

I Oferta

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący składając zamówienie poprzez stronę internetową flyingrose.pl, zgadza się na kupno wybranych towarów na zasadach określonych w opisie danego produktu.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.

II Składanie zamówień

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego warunków.
 2. Zamówienia poprzez stronę internetowa www.flyingrose.pl można składać przez całą dobę.
 3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym.
 4. Kupujący dokonuje zamówienia przechodząc przez kolejne punkty:
 • wybranie zamawianych produktów
 • wybranie sposobu dostawy i płatności
 • wskazanie adresu dostawy, opcjonalnie: danych na jakie ma zostać wystawiona faktura
 • zatwierdzenie zamówienia z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego

Kupujący zmienić zamówienie lub anulować je do momentu zrealizowania zamówienia (to znaczy do momentu wysłania zamówienia do Klienta). Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia nie zawiera w sobie czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez Kuriera.
 2. Czas dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy.
 3. W przypadku zamówienia złożonego z towarów o różnym czasie realizacji zamówienie może być realizowane w ciągu najdłuższego z podanych czasów realizacji.
 4. Płatność przelewem wydłuża czas realizacji o czas potrzebny na zaksięgowanie przelewu.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia w terminie trzydziestu dni od dnia jej zawarcia.
 6. Jeżeli z powodu braku towaru w magazynie oraz problemu ze sprowadzeniem towaru niemożliwa będzie realizacja zamówienia w określonym czasie Sklep Internetowy zobowiązuje się do kontaktu z Kupującym (poprzez e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), oraz wspólnie z Kupującym dokonuje dalszych ustaleń w sprawie zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IV Dostępność towarów

 1. Obecność produktów w ofercie Sklepu Internetowego nie jest tożsama z jego dostępnością i możliwości realizacji zamówienia.
 2. W opisie poszczególnych produktów znajduje się informacja o dostępności towaru oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
 3. Brak zamawianego towaru w magazynie Sklepu Internetowego uniemożliwia zrealizowanie i dostawę zamówienia.

V Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, bankowego lub karty płatniczej. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności przez bank lub podmiot realizujący płatność (Blue Media S.A.).
 2. Możliwa jest również płatność gotówką poprzez wybranie dostawy za pobraniem lub przy odbiorze osobistym zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność karty płatnicze: Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

VI Dowód zakupu

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).
 2. Sklep Internetowy ma również prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sklep internetowy gwarantuje autentyczność faktur.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 5. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: FR SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Morgowa 1a, 91-223 lub elektronicznie na adres mailowy sklepu sklep@fr-sport.pl
 6. W przypadku braku wyrażenia chęci otrzymania faktury sklep może wystawić klientom indywidualnym dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

VII. Ceny

 1. Ceny wskazane w ofercie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Dla Kupującego wiążącą ceną jest cena towaru obowiązująca w chwili składania zamówienia.
 3. Kupujący ponosi koszty wybranego przez siebie sposobu dostawy według cennika Sklepu Internetowego dostępnego w zakładce “Czas i koszty dostawy”. Dla zamówień powyżej kwoty 500 zł koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy.
 4. Po wybraniu formy dostawy oraz płatności Kupujący uzyskuje dostęp do informacji o całkowitej wartości zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz zmian w ofercie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym .

VIII. Koszt dostawy

 1. Koszty dostawy określone są w zakładce “Czas i koszty dostawy”. Zostają one doliczone automatycznie do kwoty zamówienia po wybraniu sposobu dostawy i płatności.
 2. Wskazane w cenniku koszty dostawy obowiązują zamówienia realizowane na terenie Polski. Dla zamówień wysyłanych poza granice kraju koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie.
 3. Darmowa przesyłka krajowa naliczana jest dla zakupów powyżej 500 zł.

IX. Odbiór przesyłek

 1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i zgodności towaru w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód lub braków należy sporządzić protokół (wg druku posiadanego przez kuriera).
 2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupujący będący osobą prywatną ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Rezygnacji można dokonać ze wszystkich lub części zamówionych towarów.
 2. Klient może także wymienić towar na inny w czasie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku, gdy wymieniany towar ma niższą cenę niż towar, który Kupujący chce docelowo otrzymać, Kupujący jest zobowiązany wpłacić różnicę kwot na rzecz Sklepu Internetowego. W odwrotnym przypadku Kupujący może starać się o zwrot różnicy w cenie na wyznaczony przez siebie rachunek bankowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy lub wymiany towaru klient jest zobowiązany wypełnić formularz dostępny w zakładce “Zwroty i reklamacje” .
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy lub wymiany klient musi nadać przesyłkę zawierająca wymieniany/zwracany towar i wymieniony wyżej formularz w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia..
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientowi koszt zwracanego produktu. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest na wskazany w formularzu rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Klient może zostać wezwany do pokrycia kosztów zmniejszenia wartości zwracanych produktów jeśli wynika to z korzystania w inny sposób niż sprawdzenie cech i funkcjonalności towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku kiedy przedmiotem umowy jest towar wyprodukowany na specjalne zamówienie klienta, niedostępny w regularnej sprzedaży.
 10. Zwracane produkty powinny zostać odesłane w niezmienionym stanie, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 11. Zwroty należy przesyłać na adres: FR SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Morgowa1A, 91-223 Łódź.
 12. Zwrotów nie należy przesyłać za pośrednictwem Paczkomatów Inpost.
 13. Sklep Internetowy nie przyjmuje zwrotów przesłanych paczką/listem za pobraniem.
 14. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

XI. Reklamacje towarów

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są oferowane bez wad.
 2. Zakupiony w Sklepie Internetowym towar Klient może reklamować za pośrednictwem sklepu.
 3. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Sklep Internetowy przyjmuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.
 5. Aby zareklamować towar należy wypełnić Formularz Reklamacji dostępny w zakładce “Zwroty i reklamacje” i przesłać towar wraz z załączonym Formularzem na adres FR SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Morgowa 1a, 91-223 Łódź.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanych produktów na podany wyżej adres.
 7. W przypadku stwierdzenia wady bądź nieprawidłowości produktu niewynikającej z winy Klienta Sklep Internetowy zobowiązany jest do naprawienia wady produktu, wymiany produktu na wolny od wad lub zwrotu kosztów produktu.
 8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o rezultatach złożonej reklamacji.
 9. Jeśli wada powstała na skutek błędnego użytkowania produktu przez klienta Sklep Internetowy ma prawo rozpatrzyć reklamację negatywnie.
 10. Zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego względem Klienta, w przypadku stwierdzenia wady sprzedanego produktu, określony jest przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Reklamacji nie należy przesyłać za pośrednictwem Paczkomatów Inpost.
 12. Sklep Internetowy nie przyjmuje reklamacji przesłanych paczką/listem za pobraniem.
 13. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

XII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest podanie swoich danych osobowych przez Klienta. Poprzez akceptację regulaminu sklepu Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu FR SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO").
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu zrealizowania złożonych przez Klienta zamówień;
  2. w celu założenia i prowadzenia konta w Sklepie Internetowym;
  3. w celu przeprowadzenia czynności związanych z procesem zwrotów i reklamacji;
  4. w przypadku wyrażenia przez Klienta specjalnej zgody w celu wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje mogą dotyczyć aktualnej oferty sklepu, akcji promocyjnych itd.. Zgoda ta nie jest niezbędna do dokonania zakupów w sklepie Internetowym;
  5. w celu wyświetlania podczas zakupów zindywidualizowanych komunikatów marketingowych, opartych o analizę zakupów dokonanych przez Klientów sklepu;
  6. dla potrzeb prowadzenia wewnętrznej statystyki Sklepu Internetowego;
  7. w celu dochodzenia przez Sklep Internetowy roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Sklepowi Internetowemu oraz w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw.
 4. Odmowa podania danych osobowych równoznaczna jest z niemożliwością dokonania przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez Klienta w każdym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych sprzed cofnięcia zgody.
 6. Sklep internetowy udostępnia dane podmiotom biorącym udział w realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sklep Internetowy nie dłużej niż przez 10 lat od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wycieku, dezintegracji lub zniszczenia danych osobowych.
 9. Na zasadach określonych w RODO klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Klient ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez sklep Internetowy.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego flyingrose.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin należy stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FR SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach flyingrose.pl będą rozstrzygane przez odpowiednie organy.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium